Els llimacs marins de Barcelona

Ha sortit publicat al número 84 de l’Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural l’article “Sea slugs (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia): the other Inhabitants of the city of Barcelona (Spain)” escrit per Alex Parera, Miquel Pontes, Xavier Salvador i Manuel Ballesteros, en el qual es fa un inventari de les espècies d’aquests interessants mol·luscs en el front litoral de la ciutat de Barcelona.

Algunas babosas marinas de las costas de la ciudad de Barcelona

Alguns llimacs marins de les costes de la ciutat de Barcelona

Aquest treball s’ha realitzat en el marc d’un projecte de ciència ciutadana conegut com a Projecte DIVA, dissenyat per membres de Grup de Recerca en Biologia i Ecologia Bentòniques de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, ​​coordinat per VIMAR i amb el suport logístic de FECDAS i del Centre de Busseig Saita Diving. Els resultats obtinguts pels bussejadors de VIMAR, el fotògraf submarí Xavier Salvador i altres fonts publicades a Internet demostren, un cop més, que la col·laboració entre els científics professionals i la societat pot donar resultats tangibles per a la ciència.

Els llimacs de mar en sentit ampli (fins fa poc coneguts com «opistobranquis» i avui dia classificats dins de la subclasse Heterobranchia dels Gastropoda) han despertat l’interès dels naturalistes des que es van començar a conèixer a finals del s. XVIII. Les seves vistoses coloracions i variades formes els fan molt atractius per a estudiar-los i fotografiar-los, alhora que permeten als científics observar interessants adaptacions per sobreviure en el medi, com les defenses químiques o avançadíssimes tècniques de camuflatge.

Nombroses són les obres que s’han escrit per donar a conèixer la biodiversitat d’aquests mol·luscs en totes les regions marines, però pocs són els estudis realitzats per conèixer les espècies que habiten en zones altament antropitzades com l’interior de ports comercials, marines esportives, substrats artificials o zones costaneres de grans ciutats.

En aquest treball els autors presenten els resultats d’un estudi de biodiversitat de heterobranquis marins realitzat a la costa de la ciutat de Barcelona. En una mica menys de dos anys s’han comptabilitzat nombrosos exemplars de 73 espècies diferents de llimacs marins pertanyents a 5 ordres: 4 espècies de Aplysiida, 5 de Cephalaspidea, 3 de Runcinida, 47 de Nudibranchia i 4 de Pleurobranchida, i un superordre: 10 espècies de Sacoglossa, incloses dues espècies al·lòctones, Polycerella emertoni i Bursatella leachii, d’àmplia distribució circumtropical.

Totes les espècies apareixen il·lustrades amb excel·lents imatges que permetran als lectors identificar moltes troballes que puguin realitzar a les platges, no només a Barcelona, ​​sinó a tota la costa catalana. De cada espècie es detallen les ubicacions on és més possible observar-la, fruit de desenes d’immersions al llarg de la costa de la ciutat i de centenars de registres d’aquests interessants animals.

L’article conclou que en les estructures artificials creades amb la construcció de marines, esculleres o barres submergides s’estableixen nous ambients aptes per a ser colonitzats per algues i multitud d’invertebrats marins. Sorprèn en l’estudi l’alta biodiversitat trobada pel que fa a heterobranquis marins, fins i tot en aigües amb abundant matèria orgànica i que estan sotmeses a una alta pressió antròpica.

Pots descarregar l’article original (en anglès) fent clic en aquest botó:

Referències

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Els llimacs marins de Barcelona" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 25/07/2020. Accedit: 05/03/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=30433)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.

Pontes, Miquel

Informático de profesión, es fotógrafo submarino y naturalista aficionado. Submarinista desde 1994, su “logbook” cuenta con centenares de inmersiones en el mar Mediterráneo, mar Caribe y mar Rojo y en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Fundador del Grupo de Estudios M@re Nostrum en 1996, socio fundador de Grup de Recerca en Opistobranquis de Catalunya en 2010, socio fundador del Grup de Recerca VIMAR (Vida Marina) en 2012. Co-autor y webmaster del web dedicado a los moluscos opistobranquios del Mediterráneo e Iberia OPK - Opistobranquis, co-autor del libro "Els nudibranquis del mar català" publicado en 2020 por Brau Edicions, descubrió el interesante mundo de los opistobranquios en 1997 de la mano de sus compañeros de inmersión y desde entonces ha sido una línea de trabajo continuada, aportando fotos submarinas, observaciones hechas en el medio natural y colaborando en la difusión de este área del conocimiento. Autor y co-autor de múltiples publicaciones científicas sobre moluscos opistobranquios (y otros grupos animales), ha participado y participa en todo tipo de proyectos divulgativos (libros, revistas, webs, conferencias, exposiciones …) como medio para difundir su interés principal: proteger los mares y los seres que los habitan. Desde 2019 es coordinador del grupo VIMAR (Vida Marina) y es webmaster de esta página web.