Doto furva

Doto furva Garcia J. C. & Ortea, 1984

Doto furva @ Tarifa (Spain) per Manuel Martínez Chacón

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Cladobranchia  

 

Superfamily

Dendronotoidea  

 

Family

Dotidae  

 

Genus

Doto  

 

Species

Doto furva  J. C. Garcia & Ortea, 1984

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 139641).
Descripció

Biologia

Etimologia

  • Doto. Nom d’una Nereida, una nimfa de mar en la mitologia grega.
  • Furva. Derivat del Llatí “furvus” fosc, ombrívol, bru, negre.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Doto furva
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

    Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
    Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
    Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Doto furva basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

    Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Doto furva" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 06/10/2014. Accedit: 03/02/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/kVzHL)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.