Cuthona willani

Cuthona willani Cervera, García-Gómez & López-González, 1992

Cuthona willani @ Isla de Mouro, Santander per Martín Plana

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Cladobranchia  

 

Superfamily

Fionoidea  

 

Family

Cuthonidae  

 

Genus

Cuthona  

 

Species

Cuthona willani  Cervera, García-Gómez & López-González, 1992

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 141637).
Descripció
Fins a 12 mm de longitud. El color de el cos és blanc groguenc translúcid, pigmentat de groc o de color lleugerament granat, amb taques vermelloses iridescents que es reparteixen per diferents parts de el cos, com els costats del cap i el costat dret de la zona pericàrdica, de vegades absents en exemplars juvenils. Els rinòfors i els tentacles orals tenen la mateixa longitud i aspecte, i són cilíndrics, llargs, amb taques de color vermell iridescent a la base, amb un eixamplament característic de tonalitat rogenca a la seva zona mitjana i l’extrem de color groc hialí. Els cerata es presenten en fileres obliqües que configuren 10-13 grups, exhibint una tonalitat groc vermellosa i dos eixamplaments: un subapical bastant evident, delimitat per dos anells vermellosos i un altre proper a la base. L’àpex dels cerata és groc hialí i es pot tenir forma arrodonida si l’animal està relaxat, o forma apuntada si l’animal està estressat, amb el cnidosac estès. La base dels cerata permet veure la glàndula digestiva interior, de color marró fosc que, a la base dels cerata, es veu com marró vermellós. El peu presenta angles arrodonits en la seva porció frontal i una cua relativament llarga i apuntada a la part posterior. L’anus és acleioprocte i el porus genital està situat sota la segona filera de cerata de la part dreta.

Biologia
Viu en fons rocosos infralitorals. La posta consisteix en una espiral de 2-3 voltes formant una mena de tassa amb les parets de secció triangular i amb la superfície rugosa. Cada càpsula conté un ou esfèric d’unes 97-117 micres de diàmetre.

Etimologia

 • Willani. Dedicat a el Dr Richard C. Willan (1952-) de la Universitat de Queensland (Austràlia) per les seves excel·lents contribucions al coneixement de les llimacs marins.

Distribució
Coneguda de les costes de Huelva i el Sud de Portugal, al 1995 es va descriure la seva presència en aigües de Canàries i el 2001 a Témara, a la costa atlàntica del Marroc.

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Cuthona willani
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ★☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Cuthona willani basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2024. OPK - Opistobranquis. Available from https://opistobranquis.info/.
  Calado G, Urgorri V. 1998. Additions and new data on Portuguese Opisthobranchs. Bollettino Malacologico 35 (5- 8): 97-102.
  Cervera JL, García-Gómez JC, García García FJ, et al. 2011. Familia Tergipedidae in Gofas S, Moreno D, Salas C. Moluscos marinos de Andalucía. Vol. II. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga. 798 p.
  Cervera JL, Calado G, Gavaia C, et al. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Cervera JL, García-Gómez JC, López-González PJ. 1992. A new aeolid (Gastropoda: Nudibranchia) from the Atlantic coasts of the Southern Iberian peninsula. The Veliger 35(4): 330-337.
  Garcia FJ, Bertsch H. 2009. Diversity and distribution of the Gastropoda Opisthobranchia from the Atlantic Ocean: A global biogeographic approach. Scientia Marina. 73(1):153–160. https://doi.org/10.3989/scimar.2009.73n1153.
  García-Gómez JC. 2002. Paradigmas de una fauna insólita; Los moluscos opistobranquios del estrecho de Gibraltar (Serie Ciencias) 20: 397 pp. Instituto de Estudios Gibraltareños. Algeciras, Cádiz, Spain.
  Long SJ. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. Available from http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz.
  Moro L, Ortea J, Bacallado JJ, et al. 1995. Nuevos Aeolidáceos (Gastropoda, Nudibranchia) para la fauna de Canarias. Revista de la Academia Canaria de Ciencias 7 (2, 3 and 4): 63-75.
  Ortea J, Caballer M, Moro L. 2001. Primeros datos sobre un complejo de especies alrededor de Cuthona willani Cervera, García & López, 1992 (Mollusca: Nudibranchia) en la Macaronesia y Marruecos. Revista de la Academia Canaria de Ciencias XIII (4): 101-112.
  Ortea JA, Moro L, Bacallado JJ, et al. 2001. Catálogo actualizado de los Moluscos Opistobranquios de las Islas Canarias. Revista de la Academia Canaria de Ciencias. 12(3–4):105–136.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. Available from http://www.marinespecies.org.

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Cuthona willani" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 19/01/2021. Accedit: 18/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=31422)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.