Cuthona willani

Cuthona willani Cervera, García-Gómez & López-González, 1992

Cuthona willani by Cervera et al (1992) per OPK

Descripció
Fins a 12 mm de longitud. El color de el cos és blanc groguenc translúcid, pigmentat de groc o de color lleugerament granat, amb taques vermelloses iridescents que es reparteixen per diferents parts de el cos, com els costats del cap i el costat dret de la zona pericàrdica, de vegades absents en exemplars juvenils. Els rinòfors i els tentacles orals tenen la mateixa longitud i aspecte, i són cilíndrics, llargs, amb taques de color vermell iridescent a la base, amb un eixamplament característic de tonalitat rogenca a la seva zona mitjana i l’extrem de color groc hialí. Els cerata es presenten en fileres obliqües que configuren 10-13 grups, exhibint una tonalitat groc vermellosa i dos eixamplaments: un subapical bastant evident, delimitat per dos anells vermellosos i un altre proper a la base. L’àpex dels cerata és groc hialí i es pot tenir forma arrodonida si l’animal està relaxat, o forma apuntada si l’animal està estressat, amb el cnidosac estès. La base dels cerata permet veure la glàndula digestiva interior, de color marró fosc que, a la base dels cerata, es veu com marró vermellós. El peu presenta angles arrodonits en la seva porció frontal i una cua relativament llarga i apuntada a la part posterior. L’anus és acleioprocte i el porus genital està situat sota la segona filera de cerata de la part dreta.

Biologia
Viu en fons rocosos infralitorals. La posta consisteix en una espiral de 2-3 voltes formant una mena de tassa amb les parets de secció triangular i amb la superfície rugosa. Cada càpsula conté un ou esfèric d’unes 97-117 micres de diàmetre.

Etimologia

 • Willani. Dedicat a el Dr Richard C. Willan (1952-) de la Universitat de Queensland (Austràlia) per les seves excel·lents contribucions al coneixement de les llimacs marins.

Distribució
Coneguda de les costes de Huelva i el Sud de Portugal, al 1995 es va descriure la seva presència en aigües de Canàries i el 2001 a Témara, a la costa atlàntica del Marroc.

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Cuthona willani
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ★☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Cuthona willani basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2023. OPK - Opistobranquis. (https://opistobranquis.info/).
  Calado, G., and V. Urgorri. 1998. Additions and new data on Portuguese Opisthobranchs. Bollettino Malacologico 35 (5- 8): 97-102.
  Cervera, J. L., J. C. García-Gómez, and P. J. López-González. 1992. A new aeolid (Gastropoda: Nudibranchia) from the Atlantic coasts of the Southern Iberian peninsula. The Veliger 35(4): 330-337.
  Cervera, J. L., J. C. García-Gómez, F. J. García García, and J. Díaz Pavón. 2011. Familia Tergipedidae in Gofas S, Moreno D, Salas C. Moluscos marinos de Andalucía. Vol. II. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga.
  Cervera, J. L., G. Calado, C. Gavaia, M. A. E. Malaquías, J. Templado, M. Ballesteros, J. C. García-Gómez, and C. Megina. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Garcia, F. J., and H. Bertsch. 2009. Diversity and distribution of the Gastropoda Opisthobranchia from the Atlantic Ocean: A global biogeographic approach. Scientia Marina. 73: 153–160.
  García-Gómez, J. C. 2002. Paradigmas de una fauna insólita; Los moluscos opistobranquios del estrecho de Gibraltar (Serie Ciencias) 20: 397 pp. Instituto de Estudios Gibraltareños. Algeciras, Cádiz, Spain.
  Long, S. J. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald, G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. (http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz).
  Moro, L., J. Ortea, J. J. Bacallado, A. Valdés, and J. M. Pérez Sánchez. 1995. Nuevos Aeolidáceos (Gastropoda, Nudibranchia) para la fauna de Canarias. Revista de la Academia Canaria de Ciencias 7 (2, 3 and 4): 63-75.
  Ortea, J., M. Caballer, and L. Moro. 2001. Primeros datos sobre un complejo de especies alrededor de Cuthona willani Cervera, García & López, 1992 (Mollusca: Nudibranchia) en la Macaronesia y Marruecos. Revista de la Academia Canaria de Ciencias XIII (4): 101-112.
  Ortea, J. A., L. Moro, J. J. Bacallado, and R. Herrera. 2001. Catálogo actualizado de los Moluscos Opistobranquios de las Islas Canarias. Revista de la Academia Canaria de Ciencias. 12: 105–136.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. (http://www.marinespecies.org).

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Cuthona willani" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 19/01/2021. Accedit: 07/06/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/ouP2S)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.