Peltodoris punctifera

Peltodoris punctifera (Abraham, 1877)

Peltodoris punctifera @ Gran Canaria per Mario Matute

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Doridina  

 

Infraorder

Doridoidei  

 

Superfamily

Doridoidea  

 

Family

Discodorididae  

 

Genus

Peltodoris  

 

Species

Peltodoris punctifera  (Abraham, 1877)

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 139571).
Sinònims

 • Montereinapunctifera (Abraham, 1877)
 • Doris orbignyi H. Adams & A. Adams, 1858
 • Doris punctata d’Orbigny, 1839
 • Doris punctifera Abraham, 1877

Descripció
La mida màxima registrada per a aquesta espècie és de 25mm de llarg. Quan l’animal està en extensió, el peu no sobrepassa el límit posterior del mantell. El color de fons del cos sol ser groguenc, rosat o gris, amb un fi puntejat de taques fosques (marró violaci o gris) i blanques. La quantitat i mida de les taques és molt variable segons els individus, però solen tenir dues alineacions de taques fosques al dors que envolten un tubercle dorsal més gran que la resta. A la part inferior del mantell es poden veure taques fosques similars a les del dors. La superfície del mantell té un aspecte vellós ja que està cobert de papil·les de forma globosa amb punts foscos i envoltades d’espícules. Repartides pel dors hi ha unes papil·les més grans, tacades de color blanc opac, ben separades de les més petites que les envolten. Els rinòfors disposen de lamel·les de color blanc i marró a la part distal, que està rematada per un mucró de color blanc. La base del rinòfor és de color marró. La beina rinofòrica és força elevada, recoberta de papil·les semblants a les del mantell. Les papil·les disposades al llarg de la vora de la beina són de color blanc. Disposa de 6 fulles branquials bi o tripinnades amb taques fosques, especialment sobre el raquis, i amb els extrems de color blanc. Aquestes brànquies estan disposades 3 a cada costat de l’anus, envoltant-lo completament, i es disposen paral·leles al cos quan estan esteses. El color del peu és groc uniforme, de vegades amb punts marrons, i està dividit i solcat a la part anterior, on també s’observen dos tentacles llargs i digitiformes flanquejant l’orifici bucal.

Biologia
Exemplars habitualment trobats a l’intermareal. Com altres doridacis s’alimenten d’esponges. La posta és una cinta blanca enrotllada en una espiral de 2-3 voltes. Els ous estan disposats de forma regular i tenen una mida mitjana de 147 micres. Els exemplars vius de P. punctifera tenen una forma més aplanada que altres espècies semblants.

Etimologia

 • Doris, és una divinitat marina que dóna nom als nudibranquis doridacis. Era filla d’Oceà i Tetis i es va casar amb el també déu marí Nereu. Aquest van ser els pares de les 50 nimfes marines o nereides.
 • Pelto– del Llatí pellis= pell
 • Punctifera del llatí punctus = punts; que té punts.

Distribució
Espècie coneguda únicament de les illes Canàries i Madeira.

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Peltodoris punctifera
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ★☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Peltodoris punctifera basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros M, Llera EM, Ortea J. 1985. Revision de los Doridacea (Mollusca: Opistobranchia) del Atlantico nordeste atribuibles al complejo maculosa-fragilis. Bollettino Malacologico, 20 (9-12): 227-257.
  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2024. OPK - Opistobranquis. Available from https://opistobranquis.info/.
  Cervera JL, Calado G, Gavaia C, et al. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Moro L, Martín Esquivel JL, Garrido Sanahuja MJ, et al. 2003. Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales). Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 248 p.
  Ortea J, Bacallado JJ. 1981. Les Dorididae (Gastropoda) décris des Canaries par Alcide d’Orbigny. Bulletin du Museum d’Histoire Naturelle de Paris. 4(3):767–776.
  Ortea J, Llera EM. 1981. Un nuevo dorido (Mollusca: Nudibranchiata) de la isla Isabel, Nayarit, Mexico. Iberus 1: 47-52.
  Ortea J, Moro L, Bacallado JJ. 2015. Babosas Marinas Canarias. Turquesa Ediciones.
  Ortea J, L. Moro MC, Bacallado JJ. 2003. Resultados Científicos del proyecto “Macaronesia 2000” Chinijo-2002: Moluscos Opistobranquios. Revista de la Academia Canaria de Ciencias 14 (3-4): 165-180.
  Ortea JA, Moro L, Bacallado JJ, et al. 2001. Catálogo actualizado de los Moluscos Opistobranquios de las Islas Canarias. Revista de la Academia Canaria de Ciencias. 12(3–4):105–136.
  Wirtz P. 1999. Opisthobranch Molluscs from the archipelago of Madeira. Vita Marina. 46(1–2):1–18.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. Available from http://www.marinespecies.org.

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Peltodoris punctifera" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 09/12/2022. Accedit: 21/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=35606)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.