Gargamella perezi

Gargamella perezi  (Llera & Ortea, 1982)

Gargamella perezi @ Portlligat (Cadaqués) 7-12-2015 per Enric Madrenas

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Doridina  

 

Infraorder

Doridoidei  

 

Superfamily

Doridoidea  

 

Family

Discodorididae  

 

Genus

Gargamella  

 

Species

Gargamella perezi  (Llera & Ortea, 1982)

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 828315).
Sinònims

 • Baptodoris perezi Llera & Ortea, 1982

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Gargamella. Molt probablement es refereix a Gargamel, la geganta que era la mare de Gargantua en la historia de F. Rabelais del segle XVI: “La vie de Gargantua et de Pantagruel”.
 • Perezi. En honor de José Miguel Pérez Sánchez, estudiós dels llimacs marins de Canàries en els anys 80.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Gargamella perezi
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Gargamella perezi basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

  Bacallado JJ, Ortea J, Moro L, et al. 2008. Inventario de los moluscos de la marina de Arrecife, Lanzarote. Canarias Conservación.:1–32. Available from https://www.canariasconservacion.org/LA%20MARINA/DOC-16-Inventario%20de%20los%20moluscos%20de%20la%20marina%20de%20arrecife%202008.pdf.
  Ballesteros M, Pontes M, Madrenas E. 2019. Els nudibranquis del mar català. Figueres: Brau Edicions. 192 p.
  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2024. OPK - Opistobranquis. Available from https://opistobranquis.info/.
  Cervera JL, J. C. García-Gómez AAL, Ortea J. 1986. Baptodoris perezi Llera y Ortea, 1982, una nueva especie de doridáceo (Gastropoda: Opisthobranchia) para la fauna mediterránea e ibérica. Iberus 6 (2): 185-188.
  Cervera JL, Calado G, Gavaia C, et al. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Edmunds M. 2011. Opisthobranchiate Mollusca from Ghana: Discodorididae. Journal of Conchology 40(6): 617-649. [December 2011].
  Furfaro G, Vitale F, Licchelli C, et al. 2020. Two Seas for One Great Diversity: Checklist of the Marine Heterobranchia (Mollusca; Gastropoda) from the Salento Peninsula (South-East Italy). Diversity. 12(12):171.
  Long SJ. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. Available from http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz.
  Moro L, Ortea J. 2015. Nuevos taxones de babosas marinas de las islas Canarias y de Cabo Verde (Mollusca: Heterobranchia). Vieraea. 43: 21-86.
  Moro L, Bacallado JJ, Ortea JA. 2010. Babosas marinas de las islas Canarias. Actas VI Semana Científica Telesforo Bravo, Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1168.2009.
  Moro L, Martín Esquivel JL, Garrido Sanahuja MJ, et al. 2003. Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales). Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 248 p.
  Ortea J, Moro L, Bacallado JJ, et al. 2014. Nuevas especies y primeras citas de babosas marinas (Mollusca: Opisthobranchia) en las islas Canarias y en otros archipiélagos de la Macaronesia. Vieraea. 42: 47-77.
  Ortea J, Moro L, Bacallado JJ. 2006. Ubicación de Baptodoris  perezi Llera & Ortea, 1982 en el género Gargamella Bergh, 1894 (Mollusca: Nudibranchia). Vieraea,  Folia Scientiarum Biologicarum Canariensium 34:55-58.
  Ortea JA, Pérez-Sánchez JM, Llera González EM. 1982. Moluscos Opistobranquios recolectados durante el Plan de Bentos Circuncanario. Doridacea: primera parte (1). Cuadernos del CRINAS. 3:1–48.
  Ortea J, Moro L, Bacallado JJ. 2015. Babosas Marinas Canarias. Turquesa Ediciones.
  Ortea J, L. Moro MC, Bacallado JJ. 2003. Resultados Científicos del proyecto “Macaronesia 2000” Chinijo-2002: Moluscos Opistobranquios. Revista de la Academia Canaria de Ciencias 14 (3-4): 165-180.
  Perrone AS. 1986. Il genre Baptodoris in Mediterraneo: nuovi dati sulla morfologia di Baptodoris perezi Llera e Ortea, 1982 dal Golfo di Taranto (Opisthobranchia Nudibranchia). Bollettino Malacologico 22(9-12):277-284, 19 figs.
  Prkić J, Petani A, Iglić Ð, et al. 2018. Stražnjoškržnjaci Jadranskoga Mora: Slikovni Atlas i Popis Hrvatskih Vrsta / Opisthobranchs of the Adriatic Sea: Photographic Atlas and List of Croatian Species. Bibinje: Ronilaćki Klub Sveti Roko. 464 p. Available from https://opistobranquis.info/en/recursos/llibres-recomanats/opisthobranchs-of-the-adriatic-sea/.
  Valdés Á. 2002. A phylogenetic analysis and systematic revision of the cryptobranch dorids (Mollusca, Nudibranchia, Anthobranchia). Zoological Journal of the Linnean Society 136: 535-636.
  Wirtz P. 1999. Opisthobranch Molluscs from the archipelago of Madeira. Vita Marina. 46(1–2):1–18.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. Available from http://www.marinespecies.org.

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Gargamella perezi" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 21/02/2015. Accedit: 18/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=18403)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.