Doto millbayana

Doto millbayana (Lemche, 1976)

Doto millbayana per Klas Malmberg

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Cladobranchia  

 

Superfamily

Dendronotoidea  

 

Family

Dotidae  

 

Genus

Doto  

 

Species

Doto millbayana  Lemche, 1976

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 139647).
Descripció

Biologia

Etimologia

 • Doto. Nom d’una Nereida, una nimfa de mar en la mitologia grega.
 • Millbayana. Per Mill Bay, Isle of Cumbrae, Escòcia.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Doto millbayana
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Referències per l´espècie: Doto millbayana

  Cantabria: Ortea & Urgorri, 1978:76[P], Fernández-Ovies (1981), Fernández-Ovies and Ortea (1981). Portugal: Gavaia et al. (2004). Andalucía (Atl.): Cervera and García (1986). Gibraltar: García-Gómez et al. (1989).

  General: Brown & Picton, 1979:7; Hayward, Wigham, & Yonow, 1990:712; Picton & Morrow, 1994:48[P]; Thompson, 1988:148; Thompson & Brown, 1984:34[P]

  Fonts: Cervera et al., 2004, Ballesteros, 2007 & 2016, McDonald, 2006 i altres fonts.

Abundància

  Mediterrània occidental:0 out of 5 stars
  Mediterrània oriental:0 out of 5 stars
  Oceà Atlàntic:0 out of 5 stars
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Doto millbayana basada en els nostres propis registres.

Altres fotos


Bibliografia

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes (2012-2019) "Doto millbayana" in OPK-Opistobranquis, Published: 10/09/2013, Accessed: 28/01/2020 at (https://opistobranquis.info/ca/oxi4U)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.