Lomanotus barlettai

Lomanotus barlettai  García-Gómez, López-González & García, 1990

Lomanotus barlettai per José Carlos García Gómez

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Cladobranchia  

 

Superfamily

Dendronotoidea  

 

Family

Lomanotidae  

 

Genus

Lomanotus  

 

Species

Lomanotus barlettai  García-Gómez, López-González & F. J. García, 1990

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 140272).
Descripció
Cos allargat i estret, de mida petita (uns 5mm) i color marró, amb gran quantitat de taques superficials de color marró daurat o groc daurat, menys denses en algunes àrees distribuïdes irregularment, que adquireixen un aspecte fosc, gairebé negre. Té fins a 36 cerata disposades verticalment en tres parells de crestes corbes situades de forma contigua des de la part posterior de les beines rinofòriques fins a la regió caudal, formant una mena d’ondulació característica a cada costat del notus. Davant del primer parell de crestes dorsals hi ha dos cerata petites orientes cap a fora. A les crestes dorsals les cerata de major grandària es corresponen amb les que estan en posició més dorsal. Les cerata són digitiformes, més amples a la base, amb una o dues constriccions i amb un àpex bastant gran. La coloració de les cerata segueix el patró del cos, per bé que la quantitat de puntuacions daurades és menor que a la resta del cos. El vel frontal és arrodonit i té dos processos apuntats a cada costat del cos, el més curt dels quals es troba en posició interior. Els rinòfors són allargats (un quart de la longitud total del cos) i tenen de 8 a 9 làmines inclinades. L’àpex dels rinòfors s’estén una mica més enllà de l’extrem apical dels processos de la beina rinofòrica. Hi ha una petita cresta a la part posterior del raquis rinofòric. Les beines rinofòriques són altes i tenen dos constriccions que afavoreixen un abultament central molt característic. La vora de la beina rinofòrica té forma de copa i té 6 o 7 processos similars a les cerata, amb una o dues constriccions, una base ampla i un àpex lleugerament voluminós. Dorsalment, a la regió cefàlica hi ha una petita cresta tuberculada disposada longitudinalment que continua entre els rinòfors fins al començament de la cresta dorsal. La zona cardíaca, elevada i d’aspecte arrugat, se situa entre el primer i segon parell de crestes dorsals. Hi pot haver una sèrie de tubercles dorsals entre la segona i tercera cresta dorsal. La part anterior del peu és ample, amb dos lòbuls marcats, mentre que la part posterior és curta i apuntada. El porus genital està en el costat dret de l’animal, entre el rinòfor i la primera cresta dorsal. L’anus i el porus renal no són visibles en els exemplars estudiats.

Biologia
Els exemplars d’aquest dendronòtid són extremadament críptics sobre el substrat en què viuen: pedres calcàries d’origen sedimentari. Ha estat trobat al intermareal prop dels hidroides Kirchenpaueria pinnata i Ventromma halecioides dels que se suposa que s’alimenta, encara que ha estat possible observar aquest fet (García Gómez et al. 1990). Els exemplars trobats a Croàcia es van trobar a 20 metres de profunditat sobre l’alga Cystoseira sp. a prop de hidraris de la superfamilia Plumularioidea (Trainito et al. 2017). La seva capacitat de passar desapercebut és excel·lent gràcies al fet que permet que petites partícules del sediment s’adhereixin a les cerata i rinòfors, com a part del seu camuflatge.

Etimologia

 • Lomanotus. Del Grec “loma”, vora, riba  + “noton”, dors, esquena.
 • Barlettai. En honor del malacòleg italià Giorgio Barletta (1938-1988) que va publicar el treball “Malacofauna del Mar Rosso” el 1970.

Distribució
És una espècie aparentment poc freqüent, però les seves habilitats per camuflar-se amb el seu hàbitat fan que probablement hagi passat desapercebut. Els primers exemplars van ser descrits en les costes de Huelva, Espanya (García Gómez et al. 1990), havent estat citats posteriorment a la Costa Brava (l’Escala i Aiguafreda) el 2014 (Ballesteros et al. 2016) i a Labin , Croàcia en 2016 (Trainito et al. 2017). Ha estat trobada recentment a Gran Canària (Taliarte) el 2017.08.04 (Jose Juan Calderín Peñate, com. pers.), sense dubte la primera cita per a aigües canàries.

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Lomanotus barlettai
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ★☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ★☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ★☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Lomanotus barlettai basada en els nostres propis registres.

Vídeos

 

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2016. Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira. 6: 1–28.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2023. OPK - Opistobranquis. (https://opistobranquis.info/).
  Ballesteros, M., M. Pontes, and E. Madrenas. 2019. Els nudibranquis del mar català. Brau Edicions, Figueres.
  Cervera, J. L., G. Calado, C. Gavaia, M. A. E. Malaquías, J. Templado, M. Ballesteros, J. C. García-Gómez, and C. Megina. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Garcia, F. J., and H. Bertsch. 2009. Diversity and distribution of the Gastropoda Opisthobranchia from the Atlantic Ocean: A global biogeographic approach. Scientia Marina. 73: 153–160.
  García-Gómez, J. C. 2002. Paradigmas de una fauna insólita; Los moluscos opistobranquios del estrecho de Gibraltar (Serie Ciencias) 20: 397 pp. Instituto de Estudios Gibraltareños. Algeciras, Cádiz, Spain.
  García-Gómez, J. C., P. J. López-González, and F. J. García. 1990. Lomanotus barlettai, a new species of nudibranch mollusk from the Iberian littoral, with remarks on world species of the genus. Canadian Journal of Zoology 68: 2299-2305.
  Long, S. J. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald, G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. (http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz).
  Prkić, J., A. Petani, Ð. Iglić, and L. Lanča. 2018. Stražnjoškržnjaci Jadranskoga Mora: Slikovni Atlas i Popis Hrvatskih Vrsta / Opisthobranchs of the Adriatic Sea: Photographic Atlas and List of Croatian Species. Ronilaćki Klub Sveti Roko, Bibinje.
  Templado, J., and R. Villanueva. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Templado, J., A. Guerra, J. Bedoya, D. Moreno, J. M. Remón, M. Maldonado, and M. A. Ramos. 1993. Fauna marina circalitoral del sur de la Península Ibérica; Resultados de la campaña oceanográfica “Fauna I”. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid, Spain.
  Trainito, E., and M. Doneddu. 2014. Nudibranchi del Mediterraneo, 2nd. ed. Il Castello.
  Trainito, E., G. Mas, R. Fernández, B. Camassa, and M. Doneddu. 2017. First record of Lomanotus barlettai García-Gómez, López-González & García, 1990 (Gastropoda: Heterobranchia: Nudibranchia) from the Adriatic Sea: remarkable range extension in the Mediterranean Sea. Studia Marina 2017, 30 (1): 28 - 33.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. (http://www.marinespecies.org).

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Lomanotus barlettai" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 12/11/2014. Accedit: 27/02/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=16624)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.