Aldisa banyulensis

Aldisa banyulensis (Pruvot-Fol, 1951)

Aldisa banyulensis per Enric Madrenas

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Doridina  

 

Infraorder

Doridoidei  

 

Superfamily

Chromodoridoidea  

 

Family

Cadlinidae  

 

Genus

Aldisa  

 

Species

Aldisa banyulensis  Pruvot-Fol, 1951

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 138735).
Descripció
Els exemplars d’aquesta espècie mesuren uns 15 mm de longitud i són de color vermellós amb la regió central del dors una mica més fosca a causa dels òrgans interns. La majoria dels animals tenen a més dues franges alguna cosa obliqües i blanquinoses a cada costat del cos. En el dors també es poden apreciar dues petites àrees vermelloses una mica més fosques que la resta del cos, una ovalada situada entre els dos rinòfors i una altra de contorn pentagonal just davant de l’àrea branquial; en tots dos casos aquestes àrees es troben delineades per una prima línia blanquinosa. El dors està cobert de protuberàncies, unes més grans, cilindrocòniques i disposades més o menys en cercles, i altres protuberàncies molt petites, no visibles a simple vista i situades ens les anteriors. Els rinòfors són petits i de color vermellós. La brànquia està formada per 8 fulles branquials unipinnades de tonalitat marró-vermellosa, una mica més fosca que el dors. L’orifici de la beina branquial disposa d’uns 10 petits tubercles arrodonits. En vista ventral el mantell, de color vermell clar, envolta completament al peu i en ell es pot veure una reticulació a causa de espícules del mantell. El peu és de color vermell intens però deixa veure alguns òrgans interns de color marró fosc o un color blanquinós. La boca manca de palps orals digitiformes, en tot cas es poden distingir dues petites protuberàncies globoses, una a cada costat de la boca.

Biologia
Aquesta espècie sol viure sota pedres on hi ha esponges incrustants des de molt poca profunditat. Alguns autors han citat a l’esponja silícia Hemimycale columella com la seva espècie aliment. Aquesta espècie efectua una posta amb pocs ous grans (més de 200 micres) i de color vermell. Una altra espècie, Aldisa smaragdina, té una coloració similar però posseeix només 5 fulles branquials que tenen el raquis de color verdós i la seva posta té més ous però més petits (130 micres), trobant-se associada amb l’esponja Phorbas fictitius.

Etimologia

 • Aldisa. Probablement referit a una saga vikinga islandesa del mateix nom.
 • Banyulensis. Referit a la localitat de Banyuls sur Mer, en el Languedoc francès, Roselló, on hi ha una important estació oceanogràfica.

Distribució
Aldisa banyulensis és una espècie de distribució mediterrània. En la Península Ibèrica ha estat citada a la zona de l’estret de Gibraltar, les costes d’Andalusia oriental, la zona llevantina, a Catalunya i Balears. En alguna d’aquestes àrees coexisteix amb A. smaragdina, de distribució atlanto-mediterrània. En les costes catalanes no és rar trobar-la en diferents localitats de la Costa Brava com Llafranc i Es Caials.

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Aldisa banyulensis
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ★☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Aldisa banyulensis basada en els nostres propis registres.

Vídeos

 

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros M. 1980. Nueva aportacion al conocimiento de los Sacoglosos y Nudibranquios de las costas Mediterraneas espanolas. II Congreso Nacional de Malacologia, Sociedad Espana de Malacologia, Barcelona, 1 pg.
  Ballesteros M. 2007. Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira. 2(3):163–188.
  Ballesteros M. 1982. Estado actual de la fauna de Doridaceos (Mollusca: Opisthobranchia) de las costas Catalanas. Oceanografia de la Mediterrania Occidental, Res. Com Oral Reunion Soc. Cat. Biologia, 2 pp.
  Ballesteros M. 1980. Contribución al conocimientos de los Sacoglosos y Nudibranquios (Mollusca: Opisthobranchia). Estudio anatómico, sistemático y faunístico de las especies del mediterráneo español. Tesis Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.
  Ballesteros M, Templado J. 1996. Opistobranquios de las islas Baleares y de las Columbretes In: Libro de Résumenes XI Congresso Nacional de Malacología. D. Moreno (ed.): 40-41. Sociedad Española de Malacología. Almería, Spain.
  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2016. Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira. 6:1–28.
  Ballesteros M, Pontes M, Madrenas E. 2019. Els nudibranquis del mar català. Figueres: Brau Edicions. 192 p.
  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2024. OPK - Opistobranquis. Available from https://opistobranquis.info/.
  Bedulli D, Cattaneo-Vietti R, Chemello R, et al. 1995. Gastropoda Opisthobranchia, Divasibranchia, Gymnomorpha, Fascicolo 15, pp. 1-23.  In: A. Minelli, A. Ruffo, & S. La Posta (Eds.). Checklist delle specie fauna italiana. Bologna: Calderini (Checklist delle specie della Fauna Italiana).
  Bertsch H, Johnson S. 1982. Three new species of dorid nudibranchs (Gastropoda: Opisthobranchia) from the Hawaiian Islands. Veliger 24(3):208-218.
  Cattaneo-Vietti R, Barletta G. 1984. Elenco preliminare dei molluschi opistobranchi viventi nel Mediterraneo (Sacoglossa, Pleurobranchomorpha, Acochlidiacea, Aplysiomorpha, Nudibranchia). Bollettino Malacologico (Pubblicazione Mensile Edita dalla Societa Italiana di Malacologia) 20(9-12):195-218.
  Cattaneo-Vietti R, Thompson TE. 1989. Mediterranean opisthobranch molluscs: a zoogeographic approach. Bollettino Malacologico (Pubblicazione Mensile Edita dalla Societa Italiana di Malacologia) 25(5-8):183-204.
  Cattaneo-Vietti R, Chemello R, Giannuzzi-Savelli R. 1990. Atlas of Mediterranean Nudibranchs. Rome, Italy: La Conchiglia. 264 p.
  Cervera JL, Templado J, García-Gómez JC, et al. 1988. Catálogo actualizado y comentado de los Opistobranquios (Mollusca, Gastropoda) de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, con algunas referencias a Ceuta y la isla de Alborán. Iberus, supl. 1: 1-84.
  Cervera JL, Calado G, Gavaia C, et al. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Domènech A, Avila C, Ballesteros M. 2002. Spatial and Temporal variability of the Opisthobranch molluscs of Port Lligat Bay (Catalonia, NE Spain). Journ. Moll. Stud., 68:29-37.
  Doneddu M, Manunza B, Trainito E. 1995. Opistobranchi del Nord Sardegna: censimento ed annotazioni. Biologia Marina Mediterranea II (2): 369-370.
  Edmunds M. 1977. Larval development, oceanic currents, and origins of the Opisthobranch fauna of Ghana. Journal of Molluscan studies 43:301-308.
  Edmunds M. 1987. Color in opisthobranchs. Western Society of Malacologists Annual Report 19:24.
  Edmunds M. 1987. Color in opisthobranchs. American Malacological Bulletin 5(2):185-196.
  Furfaro G, Vitale F, Licchelli C, et al. 2020. Two Seas for One Great Diversity: Checklist of the Marine Heterobranchia (Mollusca; Gastropoda) from the Salento Peninsula (South-East Italy). Diversity. 12(12):171.
  Garcia FJ, Bertsch H. 2009. Diversity and distribution of the Gastropoda Opisthobranchia from the Atlantic Ocean: A global biogeographic approach. Scientia Marina. 73(1):153–160. https://doi.org/10.3989/scimar.2009.73n1153.
  García FJ, García-Gómez JC, Cervera JL. 1986b. Ridescrizione di Aldisa banyulensis Pruvot-Fol, 1951 (Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia). Lavori della Societá Italiana di Malacología 22: 97-110.
  García-Gómez JC. 1982. Contribución al conocimiento de los opistobranquios del litoral andaluz. Actas II Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino III: 235-241.
  García-Gómez JC. 2002. Paradigmas de una fauna insólita; Los moluscos opistobranquios del estrecho de Gibraltar (Serie Ciencias) 20: 397 pp. Instituto de Estudios Gibraltareños. Algeciras, Cádiz, Spain.
  García-Gómez JC, Cervera JL, García FJ, et al. 1989. Resultados de la Campaña Internacional de Biología Marina “Ceuta-86”: Moluscos Opistobranquios. Bollettino Malacologico. 25:223–232.
  Grande C, Templado J, Cervera JL, et al. 2003. Molecular phylogeny of Euthyneura (Mollusca: Gastropoda). Molecular Biology and Evolution 21 (2): 303-313. 21(2):303–313. https://doi.org/10.1093/molbev/msh016.
  Long SJ. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. Available from http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz.
  Millen SV, Gosliner TM. 1985. Four new species of dorid nudibranchs belonging to the genus Aldisa (Mollusca: Opisthobranchia), with a revision of the genus. Zoological Journal of the Linnean Society. 84(3):195–233. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1985.tb01799.x.
  Nordsieck F. 1972. Die europäischen Meeresschnecken : (Opisthobranchia mit Pyramidellidae, Rissoacea) : vom Eismeer bis Kapverdem, Mittelmeer und Schawarzes Meer. Stuttgart: Gustav Fischer. XIII, 327 p. p.
  Ocaña Martín A, Sánchez Tocino L, López González S, et al. 2000. Guía submarina de invertebrados no artrópodos. Granada: Comares.
  Ortea JA. 1980. Inventario provisional de Ascoglosos y Nudibranquios de las islas Canarias. Resum 2nd. Congr. Nac. Malac., Barcelona, p 27.
  Ortea J. 1978. Cinco opistobranquios nuevos para la fauna ibérica (Gastropoda: Opistobranchia) colectados en Asturias. Suplemento de Ciencias del Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 23: 107-120.
  Ortea J, Ballesteros M. 1989. Descripción de una espectacular especie del género “Aldisa” Berg, 1978 (Mollusca: Opisthobranchia) dedicada a la memoria del Dr. Giorgio Barletta. Boll. Malacologico, 24 (9-12): 155-160.
  Ortea J, Espinosa J. 2006. Nueva familia y nuevo género de Dóridos Porostomados,  pp. 64-66. In: J. Espinosa, J. Ortea, Manuel Caballer, & Leopoldo Moro. Moluscos marinos de la  península de Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba, con la descripción de nuevos taxones. Avicennia,  Revista de Oceanología, Ecología y Biodiversidad Tropical 18:1-83.
  Ortea JA, Pérez-Sánchez JM, Llera González EM. 1982. Moluscos Opistobranquios recolectados durante el Plan de Bentos Circuncanario. Doridacea: primera parte (1). Cuadernos del CRINAS. 3:1–48.
  Ortea JA, Moro L, Bacallado JJ, et al. 2001. Catálogo actualizado de los Moluscos Opistobranquios de las Islas Canarias. Revista de la Academia Canaria de Ciencias. 12(3–4):105–136.
  Parera A, Pontes M, Salvador X, et al. 2020. Sea slugs (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia): the other inhabitants of the city of Barcelona (Spain). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 84: 75-100.
  Pontes M, Salvador X, Parera A, et al. 2021. Biodiversity in anthropized marinas. The case of the Barcelona Forum bathing area (Spain). Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural (Monografies de la Societat Catalana d’Història Natural). 68 p.
  Pruvot-Fol A. 1953. Etude de quelques Opisthobranches de la côte Atlantique du Maroc et du Senegal. Travaux de l’Institut Scientifique Chérifien 5: 1-105.
  Pruvot-Fol A. 1954. Mollusques opisthobranches. Paris, France: Paul Lechevalier (Faune de France). 460 p.
  Pruvot-Fol A. 1951. Études des nudibranches de la Méditerranée. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale. 88:1–80.
  Roller RA. 1969. A color variation of Aldisa sanguinea. Veliger 11(3):280-281.
  Ros JD. 1977. La defensa en los opistobranquios. Investigacion y Ciencia (12):48-60.
  Rudman W.B. et al. 1998 2010. Aldisa banyulensis accessed through: Sea Slug Forum on 2014-12-14. Available from http://seaslugforum.net/showall/aldibany.
  Sabelli B, Gianuzzi-Savelli R, Bedulli D. 1990. Catalogo annotato dei Molluschi marini del Mediterraneo. Libreria Naturalistica Bolognese. Bologna, Italy: 348 pp.
  Sánchez Tocino L. 2001. Aldisa banyulensis accessed through: Opistobranquios de la Costa de Granada on 2014-12-14. Available from http://www.ugr.es/~lstocino/aldisa_banyulensis.htm.
  Sánchez Tocino L, Ocaña A, García FJ. 2000. Contribución al conocimiento de los moluscos opistobranquios de la costa de Granada (sureste de la Península Ibérica). Iberus 18(1):1-14.
  Sánchez-Tocino L. 2018. El Litoral de Granada - Opistobranquios. El Litoral de Granada. Available from https://litoraldegranada.ugr.es/el-litoral/el-litoral-sumergido/fauna/moluscos/gasteropodos/opistobranquios/.

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Aldisa banyulensis" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 16/05/2012. Accedit: 18/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=478)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.