Aldisa banyulensis

Aldisa banyulensis (Pruvot-Fol, 1951)

Aldisa banyulensis per Enric Madrenas

Descripció
Els exemplars d’aquesta espècie mesuren uns 15 mm de longitud i són de color vermellós amb la regió central del dors una mica més fosca a causa dels òrgans interns. La majoria dels animals tenen a més dues franges alguna cosa obliqües i blanquinoses a cada costat del cos. En el dors també es poden apreciar dues petites àrees vermelloses una mica més fosques que la resta del cos, una ovalada situada entre els dos rinòfors i una altra de contorn pentagonal just davant de l’àrea branquial; en tots dos casos aquestes àrees es troben delineades per una prima línia blanquinosa. El dors està cobert de protuberàncies, unes més grans, cilindrocòniques i disposades més o menys en cercles, i altres protuberàncies molt petites, no visibles a simple vista i situades ens les anteriors. Els rinòfors són petits i de color vermellós. La brànquia està formada per 8 fulles branquials unipinnades de tonalitat marró-vermellosa, una mica més fosca que el dors. L’orifici de la beina branquial disposa d’uns 10 petits tubercles arrodonits. En vista ventral el mantell, de color vermell clar, envolta completament al peu i en ell es pot veure una reticulació a causa de espícules del mantell. El peu és de color vermell intens però deixa veure alguns òrgans interns de color marró fosc o un color blanquinós. La boca manca de palps orals digitiformes, en tot cas es poden distingir dues petites protuberàncies globoses, una a cada costat de la boca.

Biologia
Aquesta espècie sol viure sota pedres on hi ha esponges incrustants des de molt poca profunditat. Alguns autors han citat a l’esponja silícia Hemimycale columella com la seva espècie aliment. Aquesta espècie efectua una posta amb pocs ous grans (més de 200 micres) i de color vermell. Una altra espècie, Aldisa smaragdina, té una coloració similar però posseeix només 5 fulles branquials que tenen el raquis de color verdós i la seva posta té més ous però més petits (130 micres), trobant-se associada amb l’esponja Phorbas fictitius.

Etimologia

 • Aldisa. Probablement referit a una saga vikinga islandesa del mateix nom.
 • Banyulensis. Referit a la localitat de Banyuls sur Mer, en el Languedoc francès, Roselló, on hi ha una important estació oceanogràfica.

Distribució
Aldisa banyulensis és una espècie de distribució mediterrània. En la Península Ibèrica ha estat citada a la zona de l’estret de Gibraltar, les costes d’Andalusia oriental, la zona llevantina, a Catalunya i Balears. En alguna d’aquestes àrees coexisteix amb A. smaragdina, de distribució atlanto-mediterrània. En les costes catalanes no és rar trobar-la en diferents localitats de la Costa Brava com Llafranc i Es Caials.

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Aldisa banyulensis
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ★☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Aldisa banyulensis basada en els nostres propis registres.

Vídeos

 

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros, M. 1980. Nueva aportacion al conocimiento de los Sacoglosos y Nudibranquios de las costas Mediterraneas espanolas. II Congreso Nacional de Malacologia, Sociedad Espana de Malacologia, Barcelona, 1 pg.
  Ballesteros, M. 1982. Estado actual de la fauna de Doridaceos (Mollusca: Opisthobranchia) de las costas Catalanas. Oceanografia de la Mediterrania Occidental, Res. Com Oral Reunion Soc. Cat. Biologia, 2 pp.
  Ballesteros, M. 1980. Contribución al conocimientos de los Sacoglosos y Nudibranquios (Mollusca: Opisthobranchia). Estudio anatómico, sistemático y faunístico de las especies del mediterráneo español. Tesis Doctoral.
  Ballesteros, M. 2007. Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira. 2: 163–188.
  Ballesteros, M., and J. Templado. 1996. Opistobranquios de las islas Baleares y de las Columbretes In: Libro de Résumenes XI Congresso Nacional de Malacología. D. Moreno (ed.): 40-41. Sociedad Española de Malacología. Almería, Spain.
  Ballesteros, M., M. Pontes, and E. Madrenas. 2019. Els nudibranquis del mar català. Brau Edicions, Figueres.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2016. Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira. 6: 1–28.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2023. OPK - Opistobranquis. (https://opistobranquis.info/).
  Bedulli, D., R. Cattaneo-Vietti, R. Chemello, F. Ghisotti, and F. Giovine. 1995. Gastropoda Opisthobranchia, Divasibranchia, Gymnomorpha, Fascicolo 15, pp. 1-23.  In: A. Minelli, A. Ruffo, & S. La Posta (Eds.). Checklist delle specie fauna italiana, Checklist delle specie della Fauna Italiana. Calderini, Bologna.
  Bertsch, H., and S. Johnson. 1982. Three new species of dorid nudibranchs (Gastropoda: Opisthobranchia) from the Hawaiian Islands. Veliger 24(3):208-218.
  Cattaneo-Vietti, R., and G. Barletta. 1984. Elenco preliminare dei molluschi opistobranchi viventi nel Mediterraneo (Sacoglossa, Pleurobranchomorpha, Acochlidiacea, Aplysiomorpha, Nudibranchia). Bollettino Malacologico (Pubblicazione Mensile Edita dalla Societa Italiana di Malacologia) 20(9-12):195-218.
  Cattaneo-Vietti, R., and T. E. Thompson. 1989. Mediterranean opisthobranch molluscs: a zoogeographic approach. Bollettino Malacologico (Pubblicazione Mensile Edita dalla Societa Italiana di Malacologia) 25(5-8):183-204.
  Cattaneo-Vietti, R., R. Chemello, and R. Giannuzzi-Savelli. 1990. Atlas of Mediterranean Nudibranchs. La Conchiglia, Rome, Italy.
  Cervera, J. L., J. Templado, J. C. García-Gómez, M. Ballesteros, J. Ortea, F. J. García, J. Ros, and A. A. Luque. 1988. Catálogo actualizado y comentado de los Opistobranquios (Mollusca, Gastropoda) de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, con algunas referencias a Ceuta y la isla de Alborán. Iberus, supl. 1: 1-84.
  Cervera, J. L., G. Calado, C. Gavaia, M. A. E. Malaquías, J. Templado, M. Ballesteros, J. C. García-Gómez, and C. Megina. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Domènech, A., C. Avila, and M. Ballesteros. 2002. Spatial and Temporal variability of the Opisthobranch molluscs of Port Lligat Bay (Catalonia, NE Spain). Journ. Moll. Stud., 68:29-37.
  Doneddu, M., B. Manunza, and E. Trainito. 1995. Opistobranchi del Nord Sardegna: censimento ed annotazioni. Biologia Marina Mediterranea II (2): 369-370.
  Edmunds, M. 1987. Color in opisthobranchs. American Malacological Bulletin 5(2):185-196.
  Edmunds, M. 1987. Color in opisthobranchs. Western Society of Malacologists Annual Report 19:24.
  Edmunds, M. 1977. Larval development, oceanic currents, and origins of the Opisthobranch fauna of Ghana. Journal of Molluscan studies 43:301-308.
  Furfaro, G., F. Vitale, C. Licchelli, and P. Mariottini. 2020. Two Seas for One Great Diversity: Checklist of the Marine Heterobranchia (Mollusca; Gastropoda) from the Salento Peninsula (South-East Italy). Diversity. 12: 171.
  Garcia, F. J., and H. Bertsch. 2009. Diversity and distribution of the Gastropoda Opisthobranchia from the Atlantic Ocean: A global biogeographic approach. Scientia Marina. 73: 153–160.
  García, F. J., J. C. García-Gómez, and J. L. Cervera. 1986b. Ridescrizione di Aldisa banyulensis Pruvot-Fol, 1951 (Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia). Lavori della Societá Italiana di Malacología 22: 97-110.
  García-Gómez, J. C. 1982. Contribución al conocimiento de los opistobranquios del litoral andaluz. Actas II Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino III: 235-241.
  García-Gómez, J. C. 2002. Paradigmas de una fauna insólita; Los moluscos opistobranquios del estrecho de Gibraltar (Serie Ciencias) 20: 397 pp. Instituto de Estudios Gibraltareños. Algeciras, Cádiz, Spain.
  García-Gómez, J. C., J. L. Cervera, F. J. García, and C. M. López de la Cuadra. 1989. Resultados de la Campaña Internacional de Biología Marina “Ceuta-86”: Moluscos Opistobranquios. Bollettino Malacologico. 25: 223–232.
  Grande, C., J. Templado, J. L. Cervera, and R. Zardoya. 2003. Molecular phylogeny of Euthyneura (Mollusca: Gastropoda). Molecular Biology and Evolution 21 (2): 303-313. 21: 303–313.
  Long, S. J. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald, G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. (http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz).
  Millen, S. V., and T. M. Gosliner. 1985. Four new species of dorid nudibranchs belonging to the genus Aldisa (Mollusca: Opisthobranchia), with a revision of the genus. Zoological Journal of the Linnean Society. 84: 195–233.
  Nordsieck, F. 1972. Die europäischen Meeresschnecken : (Opisthobranchia mit Pyramidellidae, Rissoacea) : vom Eismeer bis Kapverdem, Mittelmeer und Schawarzes Meer. Gustav Fischer, Stuttgart.
  Ocaña Martín, A., L. Sánchez Tocino, S. López González, and F. Viciana Martín. 2000. Guía submarina de invertebrados no artrópodos. Comares, Granada.
  Ortea, J. A. 1980. Inventario provisional de Ascoglosos y Nudibranquios de las islas Canarias. Resum 2nd. Congr. Nac. Malac., Barcelona, p 27.
  Ortea, J. 1978. Cinco opistobranquios nuevos para la fauna ibérica (Gastropoda: Opistobranchia) colectados en Asturias. Suplemento de Ciencias del Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 23: 107-120.
  Ortea, J., and M. Ballesteros. 1989. Descripción de una espectacular especie del género “Aldisa” Berg, 1978 (Mollusca: Opisthobranchia) dedicada a la memoria del Dr. Giorgio Barletta. Boll. Malacologico, 24 (9-12): 155-160.
  Ortea, J., and J. Espinosa. 2006. Nueva familia y nuevo género de Dóridos Porostomados,  pp. 64-66. In: J. Espinosa, J. Ortea, Manuel Caballer, & Leopoldo Moro. Moluscos marinos de la  península de Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba, con la descripción de nuevos taxones. Avicennia,  Revista de Oceanología, Ecología y Biodiversidad Tropical 18:1-83.
  Ortea, J. A., J. M. Pérez-Sánchez, and E. M. Llera González. 1982. Moluscos Opistobranquios recolectados durante el Plan de Bentos Circuncanario. Doridacea: primera parte (1). Cuadernos del CRINAS. 3: 1–48.
  Ortea, J. A., L. Moro, J. J. Bacallado, and R. Herrera. 2001. Catálogo actualizado de los Moluscos Opistobranquios de las Islas Canarias. Revista de la Academia Canaria de Ciencias. 12: 105–136.
  Parera, A., M. Pontes, X. Salvador, and M. Ballesteros. 2020. Sea slugs (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia): the other inhabitants of the city of Barcelona (Spain). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 84: 75-100.
  Pontes, M., X. Salvador, A. Parera, G. Álvarez, and M. Ballesteros. 2021. Biodiversity in anthropized marinas. The case of the Barcelona Forum bathing area (Spain), Monografies de la Societat Catalana d’Història Natural. Institució Catalana d’Història Natural, Barcelona.
  Pruvot-Fol, A. 1953. Etude de quelques Opisthobranches de la côte Atlantique du Maroc et du Senegal. Travaux de l’Institut Scientifique Chérifien 5: 1-105.
  Pruvot-Fol, A. 1951. Études des nudibranches de la Méditerranée. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale. 88: 1–80.
  Pruvot-Fol, A. 1954. Mollusques opisthobranches, Faune de France. Paul Lechevalier, Paris, France.
  Roller, R. A. 1969. A color variation of Aldisa sanguinea. Veliger 11(3):280-281.
  Ros, J. D. 1977. La defensa en los opistobranquios. Investigacion y Ciencia (12):48-60.
  Rudman W.B. et al. 1998. Aldisa banyulensis accessed through: Sea Slug Forum on 2014-12-14. (http://seaslugforum.net/showall/aldibany).
  Sabelli, B., R. Gianuzzi-Savelli, and D. Bedulli. 1990. Catalogo annotato dei Molluschi marini del Mediterraneo. Libreria Naturalistica Bolognese. Bologna, Italy: 348 pp.
  Sánchez Tocino, L. 2001. Aldisa banyulensis accessed through: Opistobranquios de la Costa de Granada on 2014-12-14. (http://www.ugr.es/~lstocino/aldisa_banyulensis.htm).
  Sánchez Tocino, L., A. Ocaña, and F. J. García. 2000. Contribución al conocimiento de los moluscos opistobranquios de la costa de Granada (sureste de la Península Ibérica). Iberus 18(1):1-14.
  Sánchez-Tocino, L. 2018. El Litoral de Granada - Opistobranquios. El Litoral de Granada. (https://litoraldegranada.ugr.es/el-litoral/el-litoral-sumergido/fauna/moluscos/gasteropodos/opistobranquios/).

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Aldisa banyulensis" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 16/05/2012. Accedit: 07/06/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/8TwW1)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.